• image
  • image
  • image
  • image

belka studia

Dlaczego warto studiować ....?

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa to jedna z najszybciej i najdynamiczniej rozwiajających się jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego UP-H. Wszechstronnie wykształcona, otwarta i kreatywna kadra dydaktyczna, kierunki i specjalności dostosowywane systematycznie do wymagań rynku pracy oraz doskonałe zaplecze lokalowe gwarantują owocne i komfortowe studia w murach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nie bez znaczenia pozostaje także usytuowanie naszej jednostki na terenie miasta przyjaznego studentom, w którym mogą oni bez trudu znaleźć zakwaterowanie oraz wiele atrakcji w czasie wolnym od nauki.

belka nasza oferta

Oferta dydaktyczna

Obecnie Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa kształci na kierunku studiów Bezpieczństwo Narodowe. Na studiach I stopnia realizowane są specjaności: bezpieczeństwo europejskie, bezpieczeństwo państwa oraz zarządzanie kryzysowe w administracji. Na studiach II stopnia prowadzone są specjalności: polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie oraz bezpieczeństwo państwa. Obecnie poszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o dwie nowe specjalnosci: służby policyjne (studia I stopnia) oraz wywiad konkurencyjny (studia II stopnia), niezwykle pożądane na krajowym i miedzynarodowym rynku pracy.


belka ksztalcenieDSC02243 Kopiowanie

Jak kształcimy?

Proces kształcenia na kierunkach i specjalnościach firmowanych przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa realizowany jest przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny szeroko pojętego bezpieczeństwa, politologii, historii i innych dyscyplin pokrewnych. W większości przypadków nasi dydaktycy to osoby zawodowo związane z resortem obrony narodowej, Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami związanymi z systemem bezpieczeństwa RP. Nasza kadra to ludzie kreatywni, otwarci na współpracę i profesjonalnie podchodzący do wykonywanych zadań.

 

belka wyposazenie

Doskonale wyposażone sale ...

Od bieżącego roku akademickiego Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa dysponuje nowoczesną i doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną usytuowaną w całości w budynku Wydziału Humanistycznego UP-H. Przestronne, widne i klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne posiadają najnowocześniejsze w Polsce zplercze informatyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i środków multiumedialnych. Ponadto skupienie Wydziału Humanistycznego w jednym gmachu znakomicie ułatwia udział w zajęciach, bez konieczności przemieszczania się do innych budynków.

belka aktualnosci

Pożegnanie profesora Stsepanovicha

1a

W dniu 18 lutego w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa miała miejsce niezwykle ważna uroczytość. Po wieloletniej pracy naukowej oraz dydaktycznej odszedł na emeryturę profesor Vasilij Stsepanovich, osoba o niezwykłej wiedzy i ujmującej osobowości. W imieniu władz oraz pracowników Instytutu życzymy Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności oraz żywimy nadzieję, że będzie nas odwiedzał i utrzyma kontakt z naszym Instytutem.

Zaproszenie Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych zaprasza na prezentację informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania certyfikatu językowego TOEIC (jęz. angielski i jęz. niemiecki), które odbędzie się w dniu 3.02.2015r. (wtorek) o godz. 11.00 w auli Wydziału Humanistyczego UPH.

Godziny rektorskie

Z godnie z Zarządzeniem nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015r. w dniu 3 lutego 2015r. w godzinach do 10.30 do 12.00 zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne.

Zainaugurowanie działalności Społecznej Rady Pracodawców

Rada

Dnia 15 stycznia w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyło się inauguracyjne spotkanie Społecznej Rady Pracodawców. Do grona członków założycieli nowo utworzonej rady zaproszono przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw mogących stanowić potencjalne miejsce pracy dla absolwentów studiów prowadzonych w INSiB. W spotkaniu z ramienia instytutu uczestniczyli: Dyrektor INSiB prof. nadzw. dr hab. Mirosław Minkina, Wicedyrektor INSiB dr Beata Gałek oraz mgr inż. Mateusz Niedbała. Pracodawców reprezentowali natomiast Dyrektor Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzej Bieżuński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Marchel, Andrzej Grzywacz – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Siedlce, brygadier Andrzej Celiński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, podinspektor Jerzy Długosz – Komenda Miejska Policji w Siedlcach, mjr Marek Suwiński - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, kpt. Andrzej Chojnacki – przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach .