• image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Rozmowa o szpiegach i siatkach wywiadowczych

2

W dniu 9 lipca w II Programie Polskiego Radia nadana została audycja pt. "Kim Philby. Superprodukt wywiadu sowieckiego". Jednym z zaproszonych gości był prof. nadzw. dr hab. Mirosław Minkina. Podczas programu poruszono wiele ciekawych i frapujących wątków. Relacja z audycji oraz link do całego programu dostępne są tutaj.

Eurostudent Logo

Uwaga studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe !

PBS Sp. z o.o., na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt badawczy EUROSTUDENT VI: POLSKA. Celem projektu jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studio­wania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Do badania wylosowano 100 uczelni, a następnie w każdej z nich po kilka kierunków studiów. Wylosowanym kierunkiem na Wydziale Humanistycznym jest bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia).
   Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a wykonawca gwarantuje studentom i słuchaczom studiów podyplomowych pełną dyskrecję i poufność. Udzielone informacje, jak zapewnia wykonawca, zostaną oddzielone od ich danych osobowych, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Badaniom towarzyszy konkurs z nagrodami w po­staci tabletów dla zwycięzców konkursu.
Zachęcamy studentów i słuchaczy do wzięcia udziału w badaniu → kwestionariusz ankiety ›› w terminie do dnia 26 czerwca 2016 r.

Archiwum prac dyplomowych

Szanowni Państwo. Informujemy, że uruchomione zostało Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Poniżej zamieszczamy link do systemu APD oraz instrukcje niezbędne do korzystania z niego.

Archiwum Prac Dyplomowych

Instrukcja obsługi dla promotora i recenzenta pracy.

Instrukcja dla autora pracy.

UWAGA!!!

Nowe procedury w zakresie prac dyplomowych

Informujemy, że ukazały się dwa nowe zarządzenia, które modyfikują w znacznym stopniu zasady opracowywania oraz składania prac dyplomowych.

Treści obu dokumentów dostępne są w poniższych linkach.

Zarządzenie w sprawie określenia warunków jaki powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasadach ich archiwizowania.

Zarządzeniu w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UPH.

Informujemy ponadto, że zmianie uległo także Oświadczenie autora pracy.

Uprzejmie prosimy więc o zastosowanie się do wprowadzonych zmian.