• image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Jubileusz Profesor Zofii Chyry-Rolicz

 

tytulowe
W Pałacu Ogińskich odbył się jubileusz prof. dr hab. Zofii Chyry-Rolicz. Na uroczystość przybyło wielu gości zarówno związanych z różnymi ośrodkami naukowymi jak też ruchem spółdzielczym. Wśród uczestników było wielu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego na czele z JM Rektor prof. dr hab. Tamarą Zacharuk, prorektorami prof. dr hab. Barbarą Gąsiorowską i prof. dr hab. Kazimierzem Jankowskim oraz dziekanem Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Stanisławem Jaczyńskim. Wydarzenie to połączone było z promocją książki „Historia społeczna - kultura - spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz”, red. Janusz Gmitruk, Grażyna Korneć, Piotr Matusak, Siedlca 2014.

Konferencja "Od Christianitas do Unii Europejskiej.

Historia idei zjednoczenia Europy"

c

5 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego odbyła się zorganizowana przez Zakład Polityki i Systemów Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa oraz Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej ogólnopolska konferencja pt. "Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy". Konferencję patronatem objął i sfinansował poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Marusik.

Dni otwarte w INSiB

m

W piątek 21 listopada odbyły się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym Dni Otwarte, podczas których osoby zainteresowane podjęciem studiów na naszej Uczelni mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. W przedsięwzięciu tym wzięli także udział przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa.

Secretum