• image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Nowe studia podyplomowe w INSiB

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa opracowuje program nowych studiów podyplomowych “Detektywistyka z ochroną osób i mienia oraz poszukiwaniem zaginionych”.

Słuchaczom studiów przybliżone zostanie szerokie spektrum warsztatu pracy detektywistycznej. Nabędą oni także wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Zapoznają się z zasadami doboru technik w zakresie poszukiwania osób zaginionych oraz użycia broni. Odbędą również zajęcia strzeleckie. Wykładowcami prowadzącymi zajęcia na tych studiach będą wysokiej klasy specjaliści, długoletni pracownicy różnych jednostek Policji oraz administracji publicznej, wpierani przez pracowników UPH, którzy odpowiedzialni będą za realizację bloku teoretycznego.

Nabór na studia przewidywany jest od roku akademickiego 2016/2017.

 

Rekrutacja na studia doktoranckie

Szanowni Państwo, informujemy, że w sierpniu rusza rekrutacja na studia III stopnia.

Dokumenty składać można od dnia 17 sierpnia 2015 r. do 11 września 2015 r. w sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, pok. 2.40 ul. Żytnia 39 tel. 25 643 18 62, 25 643 18 63.

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych: 17 września 2015 roku, godz. 10.00.

Więcej informacji na temat studiów III stopnia można znaleźć tutaj.

Harmonogram egzaminów

Szanowni Państwo w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną prezentujemy harmonogram egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.

Harmonogram egzaminów w sesji egzaminacyjnej letniej 2014/2015 studia stacjonarne.

Regionalny przystanek PAT

20150530 110012

W dniu 30 maja br. studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wzięli czynny udział pierwszym w historii programu „Profilaktyka a Ty” Regionalnym Przystanku PaT, w którym swoje siły połączą dwa województwa – mazowieckie oraz lubelskie! W ramach wydarzenia organizowanego we współpracy z Komendą Główna Policji, odbyły się liczne warsztaty, spektakle i koncerty oparte na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami. Akcja skierowana była do młodych ludzi i miała na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, profilaktykę uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie oraz umacnianie asertywnych postaw.