• image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Zaproszenie Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych zaprasza na prezentację informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania certyfikatu językowego TOEIC (jęz. angielski i jęz. niemiecki), które odbędzie się w dniu 3.02.2015r. (wtorek) o godz. 11.00 w auli Wydziału Humanistyczego UPH.

Godziny rektorskie

Z godnie z Zarządzeniem nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015r. w dniu 3 lutego 2015r. w godzinach do 10.30 do 12.00 zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne.

Zainaugurowanie działalności Społecznej Rady Pracodawców

Rada

Dnia 15 stycznia w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyło się inauguracyjne spotkanie Społecznej Rady Pracodawców. Do grona członków założycieli nowo utworzonej rady zaproszono przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw mogących stanowić potencjalne miejsce pracy dla absolwentów studiów prowadzonych w INSiB. W spotkaniu z ramienia instytutu uczestniczyli: Dyrektor INSiB prof. nadzw. dr hab. Mirosław Minkina, Wicedyrektor INSiB dr Beata Gałek oraz mgr inż. Mateusz Niedbała. Pracodawców reprezentowali natomiast Dyrektor Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzej Bieżuński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Marchel, Andrzej Grzywacz – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Siedlce, brygadier Andrzej Celiński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, podinspektor Jerzy Długosz – Komenda Miejska Policji w Siedlcach, mjr Marek Suwiński - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, kpt. Andrzej Chojnacki – przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach .

Jubileusz Profesor Zofii Chyry-Rolicz

 

tytulowe
W Pałacu Ogińskich odbył się jubileusz prof. dr hab. Zofii Chyry-Rolicz. Na uroczystość przybyło wielu gości zarówno związanych z różnymi ośrodkami naukowymi jak też ruchem spółdzielczym. Wśród uczestników było wielu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego na czele z JM Rektor prof. dr hab. Tamarą Zacharuk, prorektorami prof. dr hab. Barbarą Gąsiorowską i prof. dr hab. Kazimierzem Jankowskim oraz dziekanem Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Stanisławem Jaczyńskim. Wydarzenie to połączone było z promocją książki „Historia społeczna - kultura - spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz”, red. Janusz Gmitruk, Grażyna Korneć, Piotr Matusak, Siedlca 2014.