IMG

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Uwaga !!!

studenci I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe st. niestacjonarne

Od dnia 22 listopada br. zostaje zlikwidowana I grupa języka rosyjskiego. Studenci z tej grupy dołączą do II grupy prowadzonej przez mgr Ewę Lewińską.

Konferencja podsumowująca projekt badawczy

 baner

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej we współdziałaniu z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz firmą Asseco Poland S.A., w ramach projektu pt. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy Nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 (konkurs nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa), którego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest gestorem, organizują konferencję naukową na temat: System bezpieczeństwa narodowego RP, która odbędzie się 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (aula im. gen. broni Józefa Kuropieski, budynek nr 14).

Osoby, które brały udział w realizacji projektu i wyrażają chęć uczetnictwa w konferencji proszone są o niezwłoczne potwierdzenie udziału u Pani mgr Joanny Ważniewskiej lub w sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa.

Secretum