• image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Samorząd studiów doktoranckich

 

Wychodząc na przeciw potrzebom młodych naukowców Wydział Humanistyczny UPH w październiku 2013 roku uruchomił studia doktoranckie, w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie i historia. W Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa prowadzone są studia umożliwiające uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Doktoranci aktywnie uczestniczą w funkcjonowaniu środowiska akademickiego, poprzez czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz warsztatach naukowych oraz publikowanie wyników swoich badań w periodykach i monografiach naukowych. Podejmują również inicjatywy własne. Owocem jednej z nich jest utworzenie czasopisma naukowego „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” (http://www.desecuritate.uph.edu.pl/pl/), którego Redaktorem Naczelnym jest zastępca dyrektora INSiB – dr Malina Kaszuba.

Zebranie pracowników INSiB

 

1

28 września 2016 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego odbyło się zebranie pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (INSiB). Prowadził je dyrektor INSiB dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH wraz ze swoim zastępcą, dr Maliną Kaszubą.

Dyrektor Instytutu rozpoczął zebranie od gratulacji złożonych na ręce prof. nadzw. dr. hab. Mirosława Minkiny w związku z jego nominacją na prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPH w Siedlcach. Serdecznie pogratulował również dziekanowi Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Stanisławowi Jaczyńskiemu, który 27 września 2016 r. odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nominację profesorską. Gratulacje z okazji awansu złożył również dr. Beacie Gałek, pełniącej obecnie funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Humanistycznego.

Współpraca z siedleckim "Elektrykiem"

 

16

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Naszego Uniwersytetu już kolejny rok kontynuuje współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym nr 1 w Siedlcach. Odkąd w kwietniu 2015r. podpisana została oficjalna umowa o współpracy z dobrze znanym w środowisku siedleckim „Elektrykiem”, tempo wzajemnych interakcji i inicjatyw rozwija się bardzo dynamicznie. Rozpoczęło się od wykładów dla klasy o profilu wojskowym – unikatowej wśród szkół siedleckich. Uczniowie pojawiali się w murach Wydziału Humanistycznego, aby wysłuchać wykładów pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, traktujących o szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa.

Lista osób przyjętych

na studia III stopnia

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na studia III stopnia zakwalifikowane zostały osoby, których lista znajduje się tutaj.